24.02.2014.

 

SIA „TKL” piedalījās Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3. kārta, ar projekta pieteikumu "SIA „TKL” ražošanas ēkas energoefektivitātes uzlabošana".

2013.gada 14.novembrī VARAM pieņēma lēmumu Nr.15.2/96par projekta "SIA „TKL” ražošanas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai.

 

Projekta īstenošanas termiņš ne vēlāk kā 2014.gada 30.jūnijs.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 605 426.26, no tām:

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 493 418.71,no tām:

 

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 662608% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 319 057.40;
  • Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 337392% no Attiecināmajāmizmaksām, nepārsniedzot EUR 174 361.31.

 

27.02.2014.

 

  1. gada sākumā SIA „TKL” uzsāka iepirkuma procedūru Ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Iepirkuma procedūra noslēdzās 2014. gada 17. februārī. Iepirkumu procedūras rezultātā tiesības realizēt šo projektu ieguva uzņēmums SIA „LIKTENIS” par kopējo līgumcenu 595 400.31 EUR.